26. huhtikuuta 2018

Pulssi-hanke mukana Poluttamo-hankkeen verkkopedapäivillä 7.4.18

Huhtikuinen lauantaipäivä kokosi vajaat 30 verkkopedagogiikasta kiinnostunutta opettajaa ja ohjaajaa Otavan Opistolle. Poluttamo-hankkeen järjestämässä tilaisuudessa Pulssi-hanke esitteli verkko-opiskelijoiden kokemuksia arvioinnista ja palautteesta.

Keskustelussa löydettiin useita näkökulmia siihen, miten verkossa voitaisiin korvata puuttuvaa välituntikeskustelua ja muuta epävirallista puhetta, joka lähiopiskelussa auttaa opiskelijaa hahmottamaan vaatimustasoa, hyvän vastauksen piirteitä, opiskelun vaihtoehtoja ja opiskelun etenemistä. Hyvää evästä tämän keskustelun jatkamiseen antoivat HAMKin Merja Saarelan avaus multimodaalisuudesta opiskelun tukena sekä Leena Ståhlbergin päätöspuheenvuoro omannäköisestä elämästä ja toiminnan motiiveista.

Saara Kotkaranta, Riikka Turpeinen ja Sari Jaaranen kirjoittivat tapahtumasta Poluttamo-hankkeen blogiin.

14. huhtikuuta 2018

Arviointi-aihe kiinnosti ITK-konferenssiyleisöä

ITK-konferenssi kokosi pari tuhatta oppimisesta ja interaktiivisesta teknologiasta kiinnostunutta opetusalan ihmistä Hämeenlinnan Aulangolle 12.-13.4. Viime lokakuussa ehdimme Pulssi-hankkeen puolesta laittaa foorumiehdotuksen digitaalisuuden heijastuksista arviointiin.

Esityksessämme Johanna Mattila kuvaili terveystiedon verkkokurssilla toteutettua vertaisarviointia. Anne Rongas esitteli opiskelijakyselystä poimittuja kommentteja, jotka liittyivät verkko-opiskelukokemuksiin ja nimen omaan sähköisesti toteutettuun palautteeseen ja arviointiin. Najat Ouakrim-Soivio kirkasti arvioinnin keskeisiä käsitteitä, arvioinnin monipuolisuutta sekä sitä, millä tavoilla opettajan arviointikäytänteet saattavat kapeutua.

Esitystila täyttyi ääriään myöten, mikä kertoo aiheen ajankohtaisuudesta.Twitteristä kertyi useita muistiinpanoja esityksestämme. Yksi pidetyimmistä twiitti-kiteytyksistä oli Kuopion perusopetuspäällikkö Taina Vainiolta (tätä kirjoitettaessa 33 tykkäystä ja 8 jakoa): "Arviointiin kuuluu dialogi: arvioitavalla pitää olla mahdollisuus kysyä, arvioijalla mahdollisuus täydentää ja perustella sekä varmistaa, että arviointi on ymmärretty. Vasta sitten arviointi edistää oppimista."

9. huhtikuuta 2018

Opiskelijakyselyn ensimmäinen kierros loppusuoralla

Hankkeemme on keränyt lähes 1000 opiskelijavastausta arviointiin ja palautteeseen liittyvistä kokemuksista. Kyselylomake valmistui marraskuussa. Viimeisiä vastauksia keräämme Nettilukiosta 16.4. saakka. Yritämme Nettilukiossa houkutella hajallaan olevaa opiskelijajoukkoamme vastaamaan. Esimerkiksi opiskelijatutor-Jussi kannustaa blogissaan opiskelukavereita.

Alustavat tulokset osoittavat, että arvioinnin ymmärrettävyys sekä opiskelijan oma ote arviointiin ovat hyvällä tolalla. Suuressa aineistossa löytyy kuitenkin myös ääripäitä ja eroja. Raportoimme tuloksia, kun pääsemme tarkemmin käsittelemään aineistoa.

Kyselyn opetus on ollut, että lukiolaisilla on paljon sanottavaa arvioinnista. Avovastauksiin on kertynyt tarkkoja havaintoja, toteuttamiskelpoisia toiveita ja erityisesti paljon vuorovaikutukseen liittyviä tarinoita. Palautteiden perusteella voi tiivistää: Kohtaaminen on taitolaji ja asennetta, kyse ei niinkään ole ajasta ja sen puuteesta. Sanoittaminen on merkityksellistä. Sanavalinnat korostuvat kirjoitettuina. Saman asian voi ilmaista monella eri tavalla. Opiskelijat toivovat konkreettista palautetta ja perusteltu negatiivinen palaute on tervetullutta.

Meille Nettilukiossa kohtaamisen haastetta nostaa se, että toimimme verkossa. Ilahduttavaa on, että moni on silti kokenut hyvää vuorovaikutusta. Perusteellinen palaute kerää kiitosta. Aina ei tietenkään onnistuta yhtä hyvin, mutta asian tietoinen ajatteleminen jo sinänsä vie eteenpäin. Myös opiskelijalla on vastuu omasta opiskelusta. Avun pyytäminen tai tuen omatoiminen etsiminen on monille todella vaikeaa. Tekemistä siis riittää.


27. maaliskuuta 2018

Not yet... kasvun ajattelutapaa palautteisiin

"Koko kouluaikani sain palautetta siitä, missä olin huono." Näin kertoi taitava taidepedagogi omasta koulukokemuksestaan. Onko tämä juuri se elämän eväs, jonka haluamme lukiolaisille? Emme tietenkään. Mutta entä, jos opiskelijan kokemus on juuri tämä: jatkuva palautevirta siitä, missä hän on huono.

Carol Dweck, kasvun ajattelutavan tutkija ja lähettiläs, kertoi TED-puheessaan siitä, miten voimakas vaikutus palautteella on. Kun epäonnistuminen ja virheet kohdataan sillä asenteella, että tämä ei nyt vielä mennyt putkeen [not yet], jätetään auki seuraava kerta. Ei vielä, mutta ensi kerralla...

Dweckin tutkimusten mukaan juuri asenteessa on vahva voima. Kyse ei ole vääjäämättömästä kohtalosta, ei leimasta otsalla: tämä meni nyt tällä kertaa näin, mutta ensi kerralla on uusi mahdollisuus.

Uskomus siitä, että onnistuminen jossakin oppiaineessa on kiinni lahjakkuudesta ja perityistä ominaisuuksista, johtaa muuttumattomuuden ajattelutapaan (fixed mindset). Kasvun ajattelutapa (growth mindset) sen sijaan sisältää ajatuksen siitä, että oppimiseen liittyvät ominaisuudet muuttuvat, oppiminen on mahdollista, ihminen voi kasvaa ja kehittyä, oppijan omalla työskentelyllä ja sinnikkyydellä on merkitystä.

Suunnittelimme Otavan Opiston opiskelijatorille Pulssi-hankkeen tapahtumaa Akin kanssa. Pohdimme aloitusta kasvun ajattelutavan henkeen. Verkko-opinnoissa arviointipalaute on kirjallista. Tällöin niin ilmaisu kuin tulkinta vaativat kykyä sanoittaa ja lukea hyvässä hengessä, vaikka kohteena olisi puutteiden näkyväksi tekeminen.

Pedagogin paradoksi on alati läsnä. Toisaalta opiskelijalle on tärkeää kertoa, missä hänellä on tiedollisia tai taidollisia aukkoja. Mitä vähemmän tietää, sitä kevyemmin luulee tietävänsä. Verkko-opiskelijan on vaikeaa suhteuttaa oman osaamisensa tasoa muihin opiskelijoihin, kun hän ei kuule heidän puhettaan eikä näe heidän kurssitöitään.

Opetussuunnitelman avaaminen ymmärrettäviksi tavoitteiksi asiantuntijakieleltä noviisikielelle on sekin tavattoman vaativa tehtävä. Näiden kanssa painiskelemme ja haluamme kuunnella niin opiskelijoita kuin opettajia ideoidessamme lisää tukea ja toimintamalleja.

Otavan Opiston opiskelijatori arvioinnista 24.4.18 klo 12-13.

Carol Dweckin lyhyt TED-puhe kannattaa kuunnella.


19. maaliskuuta 2018

Tulevaisuus haastaa oppimisen

Jyväskylässä kokoontui 8.-9.3.2018 opettajia Tulevaisuus haastaa oppimisen –teeman äärelle. Pulssi-hankkeen edustusta oli paikalla Otavan Opistolta Saana, Tarja, Sari ja Pohjois-Tapiolan lukiolta Tanja. Tanja raportoi tunnelmia:

Oli mielenkiintoista päästä tutustumaan Keski-Suomen alueen toimintaan ja saada tuntumaa siihen, mitä kaikkea siellä tapahtuu arvioinnin ja digimaailman pyörteissä.

Sanna Vahtivuori-Hänninen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä piti tapahtuman ensimmäisen keynote-puheenvuoron otsikolla Luodaan yhdessä parasta osaamista maailmaan! Kuten otsikosta voi jo päätellä, Vahtivuori-Hännisen puheenvuorossa oli vahvasti läsnä ajatus yhdessä tekemisestä. Koulun toimintakulttuurin kehittäminen ei tapahdu yksin, vaan yhdessä, yhteisöllisesti toimien, verkostoja hyödyntäen. Yhdessä toimiminen on myös Pulssi-hankkeen ytimessä: Yhdessä jakaen ja kehittäen voimme saada entistä monipuolisempaa ja opiskelijoita kuuntelevampaa arviointia.

Arvioinnin kehittämiseen liittyi keskeisesti Jussi Lounassalon esittelemä Opetushallituksen rahoittama OPPA-hanke, jossa on mukana 14 lukiota. Hankkeen tavoitteena on kehittää yksilöllisiä oppimispolkuja sekä arviointia ja arviointityökaluja. Lounassalo nosti esille puheenvuorossaan, että merkityksellistä hankkeessa ovat olleet säännölliset tapaamiset, jotka ovat mahdollistaneet toisten sparraamisen ja ideoiden jakamisen. OPPA-hankkeessa ajatuksena on ollut siirtyä suhteellisesta arvioinnista kriteeripohjaiseen arviointiin, mikä osaltaan mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja jopa yksilölliset kokeet. OPPA-hankkeen ajatuksia ja ideoita pääsee katsomaan nettisivulta: https://oppa.onedu.fi.

Tulevaisuus haastaa oppimisen –tapahtuma antoi paljon ajattelemisen aiheita ja ideoita arkeen. Oli mielenkiintoista huomata, että samanlaista pohdintaa ja opetuksen ja arvioinnin kehittämistä tapahtuu opettajien keskuudessa eri puolella Suomea.


Keynote: Luovuus ja ilo oppimisessa. Opettaja ja tutkija Hannu Moilanen, JyU.