22. marraskuuta 2017

Opiskelijoiden kokemukset arvioinnista

"Jokaisen opettajan pitäisi arvoida opiskelijan osaaminen kokonaisuudessaan selventäen hänelle hänen heikkoutensa ja vahvuutensa ja antaen vinkkejä seuraaville kursseille."

Opiskelijakyselyn testivastaajan toive kiteyttää hyvin suuntaviivat sille, millaista informaatiota hyvä arviointi lukiossa tuottaa opiskelijalle. Millaisia ajatuksia vastaus herättää opettajassa? Esimerkiksi tällaisia pohdintoja:
  • Keskustelu on usein tarpeen, jotta yhteinen ymmärrys löytyy. Keskusteluun ei vain aina ole riittävästi aikaa tai sopivaa tilaisuutta. Mitä tälle voisi tehdä?
  • Heikkouksiin viittaaminen voi käynnistää automaattisesti defenssit. Täsmälleen sama palaute voi herättää eri opiskelijoissa hyvinkin erilaista vastakaikua. Ehkä opiskelija ei uskalla tai halua keskustella arvioinnista, ainakaan heikkouksistaan. Mitä tällekin voisi tehdä?
  • Osassa oppiaineita opiskelu rajoittuu yhteen pakolliseen kurssiin. Miten opiskelija hyödyntää sellaisesta kurssista saamaansa palautetta?
  • Palaute voi sisältää useammissa oppiaineissa hyödynnettävää tietoa. Miten opettaja voisi tämän tuoda esille?
Pulssi-hanke on hionut kyselypohjan, jolla lukioissa voidaan selvittää opiskelijoiden kokemuksia arvioinnista. Kyselypohjan laatimiseen ovat osallistuneet hankkeen pilottikoulut, Otavan Opiston asiantuntijat ja testaajaopiskelijat sekä Pulssi-hankkeen tutkija-kummi Najat Ouakrim-Soivio Helsingin yliopistolta.

Julkaisemme kyselyn pohjan kaikkien saataville. Voit pyytää Google Forms -kopiota ottamalla yhteyttä Anne Rongas etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi (kerro viestissäsi Google-tunnus, jolle pyydät kyselypohjan) tai voit kopioida kyselyn tekstit dokumentilta (Tiedosto > Lataa tai jos kirjaudut Google-tunnuksilla, voit ottaa kopion). Voit muokata omalle koulullesi sopivan kyselyn tämän pohjan avulla.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti