20. syyskuuta 2018

Nettilukion opiskelijatorilla keskusteltiin arvioinnista

Otavan Opiston Nettilukiossa järjestetään viikoittain virtuaalisia toritapahtumia opiskelijoille. Syyskuun puolivälissä keskustelimme opiskelijoiden kanssa arvioinnista, palautteesta ja oppimisesta.

Opetussuunnitelman tavoitteet ja sitä myöten kurssien tavoitteet luovat kehyksen, jota vasten opettaja antaa oman palautteensa opintojen aikana ja arvioi kurssin lopulla opiskelijan osaamisen. Opiskelijalla voi olla erilaisia tavoitteita, joskus keskenään ristiriitaisiakin opintojen kanssa.

Aikuisena lukio-opintojaan tekevä ei voi aina keskittyä samalla intensiteetillä opintoihin kuin nuoret lukiolaiset. Opiskelija joutuu tasapainoilemaan tavoitteissaan työn, perheen, joskus myös sairauden tai muun arjen aikaa ja voimia vievän asian välillä. Siksi on osattava myös asettaa tavoitteet sopiviksi, ettei opinnoista muodostu taakka.


Keskustelimme siitä, millaista tiedonkäsittelyä lukio-opinnoissa tarvitaan. Perustaidot ja -osaaminen muodostavat pohjan: opiskelija muistaa ja ymmärtää. Nämä ovat tiedonkäsittelyn vaativuustason alimmat portaat. Hyviin arvosanoihin tarvitaan kykyä käyttää opittua tietoa, jolloin tiedonkäsittely voi olla soveltamista, analysointia, arviointia tai uuden luomista. Opiskelija tarvitsee perustiedot kuten kielen sanat ja laajemman käsitteellisen ymmärryksen kuten kieliopin. Hän tarvitsee myös kyvyn toimia kulloisessakin tilanteessa sopivalla tavalla eli vaikkapa hyödyntää kielioppia uusiin sanoihin ja ilmaisuihin.

Opiskelijan pitää myös ohjata ja monitoroida omaa toimintaansa, kuten sitä, millaista palautetta hän saa kielenkäytöstä vaikkapa esseeteksteissä. Opettajille on harmillisen tuttu tilanne, jossa samalle opiskelijalle joutuu toistuvasti antamaan palautetta samoista asioista.

Palautteeseen perustuva oppiminen on lukiossa ongelmallista niissä tilanteissa, joissa kurssin loppuarvioinnin jälkeen opiskelija on jo seuraavien kurssien parissa. Nettilukiolaisella on tämä tilanne harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Tästä keskustelimme opiskelijoiden kanssa. Nettilukion portfoliotyyppiseen opiskeluun kuuluu oppimispäiväkirja. Siitä opiskelijat kaipasivat tarkempaa palautetta. Oppimispäiväkirja onkin noussut Pulssi-hankkeen yhdeksi kehittämiskohteeksi Nettilukiossa.

Syyskuun opiskelijatorin keskustelun virittämisen kuvia alla diapaketissa. Oma puheeni löytyy tallenteena. Kaikki opiskelijat osallistuivat chattäillen ja sovimme, ettei chat näy tallenteella.