27. syyskuuta 2019

18 asiaa arvioinnista – lukiolaiselle ja huoltajalle

Anne Rongas ja Kaisa Honkonen
Arvioinnista puhutaan lukiokurssin alussa. Arviointi tuo välittömästi mieleen kurssiarvosanan, mistä se muodostuu, millaisia arvioitavia tuotoksia pitää saada aikaan ja millaisilla kriteereillä arvosana annetaan.

Arviointi ei välttämättä näyttäydy lukiolaisella ja varsinkaan huoltajalle kaikkeen opiskeluun kuuluvana opiskelutaitona. Opiskelun prosessissa arviointi kulkee kuitenkin koko ajan kuin runkolinja. Sillä on eri vaiheissa erilaisia tehtäviä.

Opiskelun aikajanalla aluksi katsotaan lähtötilannetta ja orientoidutaan. Diagnostinen arviointi kertoo, mitä opiskelija osaa lähtötilanteessa.

Opiskelu on työntekoa, jota tavoitteet suuntaavat kohti oppimista. Oppimisprosessin keskivaiheilla tehdään erilaisia oppimista edistäviä asioita, on lukemista, kuuntelua, keskustelua, tehtäviä, harjoituksia tai vaikkapa erilaisia projektitöitä. Näiden ohessa formatiivinen arviointi antaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelu kulkee kohti tavoitteita.

Kun osaamista kertyy, käännytään kohti opintokokonaisuuden päättövaihetta ja on aika antaa näyttöä saavutetusta osaamisesta – siihen liittyy summatiivinen arviointi.

Pulssi-hankkeessa on havaittu, että arvioinnista puhumiseen tarvitaan sanoja, sanastoa, käsitteiden yhteistä ymmärtämistä. Arviointiin liittyy tunnereaktioita ja käytetyillä sanoilla on välillä negatiivinen kaiku. Arviointidialogin avuksi päätettiinkin koota arviointisanasto lukiolaiselle (ja huoltajalle).

Käsitteitä ja niiden merkityksiä pohtivat ääneen  syyskuulla 2019 Pulssi-hankkeen vetäjä Anne Rongas Otavian Nettilukiosta ja mallintamisen asiantuntija Kaisa Honkonen Suomen eOppimiskeskukselta.

>> Kuuntele 18 arviointiasiaa lukiolaiselle.

Tiivistettynä podcasteilta:

Arviointi on laaja käsite
- tarkoitus edistää oppimista

Arvostelu on osa arviointia
- annetaan arvosana – negatiivinen kaiku (miten siitä eroon?)

Mitä olisi ymmärrettävä lukion alussa arvionnista
- olisi ymmärrettävä, miten hyödynnän arviointia omassa oppimisessa
- hyödyntämisen taidot ja arviointipalautteen vastaanottamisen taidot

Kurssit ja moduulit
- jokaisessa opintokokonaisuudessa on asetettu tavoitteet, arviointia tehdään peilaten noihin tavoitteisiin
- edistymisen myötä tavoitteet ovat vaativampia

Miksi erilaisia opetusmenetelmiä
- erilaiset taidot kehittyvät
- opiskelutaitojen suhteen voi tehdä itsearviointia, mitkä tavat opiskella tukevat omaa oppimista?

Pitääkö virheitä pelätä
- oppimisen paikka juuri tässä, mikä ei ole vielä mennyt oikein
- jos koe ei mene hyvin, silloin juuri kannattaa mennä kuuntelemaan palautetta
- virhe on oppimisen rautaa

Itsearviointi
- mitkä asiat minua motivoi oppijana
- tuovan tietoa, miten opiskelen
- mihin minun pitää keskittyä omassa opiskelussa

Mitä itsearviointi merkitsee opiskelijalle
- löytyy omat vahvuudet – antaa motivaatiota ja vauhtia opiskeluun
- suhtauduttava rauhallisesti, koska oman identiteetin työstäminen vaatii myös oman aikansa

Oppijan minäkuva
- muodostuu palautteesta, mitä saa omasta ympäristöstään
- on myös itse rakennettava omaa minä kuvaa
- kriittistä on se että oppii ottamaan vastaanottamaan palautetta vaikka kaikki ei aina mene hyvin
- oppimisen vyöhyke ei ole minun koko persoona

Asiantuntijuuteen kasvaminen
- tehdään yhdessä ja opitaan yhdessä
- keskutellaan ,reflektoidaan, mitä on tiedettävä lisää
- miten yhdessä ratkaistaan eteentulevat ongelmat
- hidasta kasvua asiantuntijaksi

Reflektointi
- ei ole hyvää suomenkielistä sanaa
- peilaamista, missä ollaan, mihin on päästy, mitä olen oppinut
- voi tapahtua yksin tai yhdessä

Uutta oppimaan
- erilaiset tavat oppia uutta
- kaverin kanssa
- tunnustettava, että en osaa

Jatko-opinnot
- miten optimoin opinnot – voi olla niin, että vuosien aikana haaveet muuttuvat, siksi kannattaa opiskella laajasti
- oman jutun löytäminen on tärkein
- vaikka innostuksen kohde muuttuu, peruskipinä motivoi

Geneeriset taidot
- mitä yleisiä taitoja opit, mistä ollut hyötyvä koko elämän
- ryhmätyötaidot
- yhdessä tekeminen
- asiantuntijan kohtaaminen ja häneltä oppiminen

Kypsyyskoe
- lukiossa opitaan akateemiseen ilmaisuun, eri tieteenalojen ongelman ratkaisun tapoja
- kokelas esittelee omia tietojaan eri tieteenaloista
- tyyli ja tapa ilmentää hänen tiedonkäsittelyään, millaista ajatteluntaitoa ja ongelmanratkaisutaitoa hänellä on, miten hän osaa selittää
- ilmaisutaito asiatyylillä

Ylioppilaskirjoitukset
- paineet ja isot tavoitteet
- voi lukita ajatukset ja vaikuttaa negatiivisesti muistin toimintaan ja suoritukseen
- pitäisi löytää rento keskitie
- teen parhaani

Lisäpalautetta
- kysy opettajalta, jos et ymmärrä hänen antamaa palautetta

Opiskelu elämää varten
- voi opiskella arvosanoja varten, on ulkoinen motivaatio
- sisäinen motivaatio antaa enemmän eväitä elämään

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti