28. maaliskuuta 2018

Not yet... kasvun ajattelutapaa palautteisiin

"Koko kouluaikani sain palautetta siitä, missä olin huono." Näin kertoi taitava taidepedagogi omasta koulukokemuksestaan. Onko tämä juuri se elämän eväs, jonka haluamme lukiolaisille? Emme tietenkään. Mutta entä, jos opiskelijan kokemus on juuri tämä: jatkuva palautevirta siitä, missä hän on huono.

Carol Dweck, kasvun ajattelutavan tutkija ja lähettiläs, kertoi TED-puheessaan siitä, miten voimakas vaikutus palautteella on. Kun epäonnistuminen ja virheet kohdataan sillä asenteella, että tämä ei nyt vielä mennyt putkeen [not yet], jätetään auki seuraava kerta. Ei vielä, mutta ensi kerralla...

Dweckin tutkimusten mukaan juuri asenteessa on vahva voima. Kyse ei ole vääjäämättömästä kohtalosta, ei leimasta otsalla: tämä meni nyt tällä kertaa näin, mutta ensi kerralla on uusi mahdollisuus.

Uskomus siitä, että onnistuminen jossakin oppiaineessa on kiinni lahjakkuudesta ja perityistä ominaisuuksista, johtaa muuttumattomuuden ajattelutapaan (fixed mindset). Kasvun ajattelutapa (growth mindset) sen sijaan sisältää ajatuksen siitä, että oppimiseen liittyvät ominaisuudet muuttuvat, oppiminen on mahdollista, ihminen voi kasvaa ja kehittyä, oppijan omalla työskentelyllä ja sinnikkyydellä on merkitystä.

Suunnittelimme Otavan Opiston opiskelijatorille Pulssi-hankkeen tapahtumaa Akin kanssa. Pohdimme aloitusta kasvun ajattelutavan henkeen. Verkko-opinnoissa arviointipalaute on kirjallista. Tällöin niin ilmaisu kuin tulkinta vaativat kykyä sanoittaa ja lukea hyvässä hengessä, vaikka kohteena olisi puutteiden näkyväksi tekeminen.

Pedagogin paradoksi on alati läsnä. Toisaalta opiskelijalle on tärkeää kertoa, missä hänellä on tiedollisia tai taidollisia aukkoja. Mitä vähemmän tietää, sitä kevyemmin luulee tietävänsä. Verkko-opiskelijan on vaikeaa suhteuttaa oman osaamisensa tasoa muihin opiskelijoihin, kun hän ei kuule heidän puhettaan eikä näe heidän kurssitöitään.

Opetussuunnitelman avaaminen ymmärrettäviksi tavoitteiksi asiantuntijakieleltä noviisikielelle on sekin tavattoman vaativa tehtävä. Näiden kanssa painiskelemme ja haluamme kuunnella niin opiskelijoita kuin opettajia ideoidessamme lisää tukea ja toimintamalleja.

Otavan Opiston opiskelijatori arvioinnista 24.4.18 klo 12-13.

Carol Dweckin lyhyt TED-puhe kannattaa kuunnella.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti